PROJEKT - Začuti svobodo vode / Feel the freedom on the water, 2016/18

PROJECT DESCRIPTION

So, forget the restrictions of land and leave your disability behind and feel the freedom of the water.  With expert support, specialist assistive equipment and guidance from our fully qualified instructors you can take to the water and learn to kayak, canoe, wakeboard, SUP, you can perform recreational games by the water and you can train on outdoor fitness near the water, whatever your disability.

With a project Feel the freedom of the water the project partners would like to establish a sport of disabled people as an opportunity for all. As in all partner countries water sports are very well represented, we have a project challenge that all the water sports facilities will be adapted for the disabled, thereby we follow the objective to promote  social inclusion and equal opportunities. The main project objective is to provide recreational and sports activities for people with disabilities to improve their physical activity and reduce the possibility of subsequent chronic disease. With the activities we will increase the physical activity of people with disabilities  and we will specifically focus on the most numerous group - older people with disabilities, who are most at risk.

With the project we will increased participation in sport and allow access to sport for all, because sport should not be the exclusive right of set social groups, but an opportunity for all to get through movement, or thinking develop activities according to their abilities. Sport must represent space of social inclusion, equality and development of every member of society, however, he wants to deal with a world-class sport or physical recreation. Inclusion of Athletes with disabilities in society helps to overcome prejudices and fears of the population, mainly due to ignorance life of persons with disabilities due to their social isolation, which applies both to children as well as adults.

Participating organizations: Brežice municipality, Pro rozvoj Sumavy , Faculty of Information Studies in Novo mesto, Waterford Institute of Technology, Dunavska mreža, Društvo za boljši svet Vilinski ključ, Magic bastos

Find and follow us online: www.freedomofthewater.eu, www.facebook.com/ofthewater, www.instagram.com/of_the_water, https://twitter.com/of_the_water

OPIS PROJEKTA

Pozabimo na omejitve, ki nas vežejo na zemljo, premostimo prepreke lastnih teles in občutimo svobodo vode. Z aktivnim vključevanjem strokovnjakov, posebno prilagojeno športno opremo in pod budnim očesom kvalificiranih inštruktorjev, se bomo skupaj podali na vodo in spoznali kajak, deskanje na vodi, veslanje stoje (SUP), svoja telesa pa bomo utrdili tudi ob vodi, na prilagojenih fitnes napravah, na prostem.

S projektom Občuti svobodo vode, želimo projektni partnerji vzpostaviti invalidom prijazno športno okolje, ki bo omogočalo enakovredne možnosti športnega udejstvovanja, za vse. V državah, iz katerih projektni partnerji prihajamo, imajo vodni športi dolgo tradicijo, s projektom pa želimo zagotoviti enostavnejši dostop do vodnih površin in lokacij, kjer se aktivnosti na vodi izvajajo, s čimer spodbujamo enake zmožnosti in socialno vključenost. Glavni cilj projekta je zagotoviti športno-rekreativne aktivnosti za invalide in tako izboljšati njihovo fizično pripravljenost ter zmanjšati izpostavljenosti kroničnim obolenjem. V projektne aktivnosti bomo vključili različne skupine invalidov, tudi najbolj ogrožene in starejše občane.

Šport bi moral biti dostopen za vse, zato želimo s projektnimi aktivnosti to zagotoviti tudi invalidom, poseben poudarek pa bomo namenili vključevanju in razvoju gibalno oviranim posameznikom, ki so v športu že aktivni pa bi želeli svoje udejstvovanje še dodatno razviti ali razširiti. S tem bomo presegli družbene predsodke in strahove, ki jih okolje goji do invalidov in njihovega vključevanja v športe, ki so tradicionalno namenjeni osebam, ki se lahko gibljejo brez posebnih težav. Posledično bomo povišali družbeno vključenost otrok in odraslih invalidov.

Projektno partnerstvo: Občina Brežice, Pro rozvoj Sumavy , Fakulteta za Informacijske Študije v Novem mestu, Waterford Institute of Technology, Dunavska mreža, Društvo za boljši svet Vilinski ključ, Magic bastos

Najdi in spremljaj nas na spletu: www.freedomofthewater.eu, www.facebook.com/ofthewater, www.instagram.com/of_the_water, https://twitter.com/of_the_wat

DOGODKI VEZANI NA PROJEKT:  http://www.vilinskikljuc.si/feel-the-freedom-of-the-water-2016-2018