Ključ Ljubezni in VVZ MAVRICA IZOLA - enota Livade - 10.4.2018

Prijazen pozdrav iz vrtca MAVRICA, enote Livade.

Kot vilinka Alenčica sem obiskala skupinico malčkov. Bilo jih je približno štiredeset.

Spoznali smo ključ Ljubezni, škratka Ariela in zgodbo o sednih vrednot, prižgali svečko Ljubezni in se povezali v krog prijateljstva.

Ogledali smo si krajši film na temo pravljice in junakov knjige Drugačnost združuje.

Otroci so z zanimanjem sledili zgodbi in dogajanju.

Ob zaključku zgodbe so otroci odšli v svoje igralnice, kjer smo z vsako od treh skupi ustvarili glinene ključe: Ključke Ljubezni, Prijateljstva in Sreče.

Vrtcu je bilo izročenih šest Najlepših vilinskih pravljic in ena knjiga Drugačnost združuje.

Sponzor predstavitve projekta KLJUČ LJUBEZNI ZA BOLJŠI SVET je bilo podjetje ELEKTRO PRIMORSKA D.D. V okviru njihove donacije je bilo vrtcu izročenih šest Najlepših vilinskih pravljic in ena knjiga Drugačnost združuje.

Ob tem bi izrekla posebno Hvaležnost gospe Tjaši Frelih iz podjetja za vnovično naklonjenost in pozitiven odziv.

 

HVALA enoti Livade, vodji vrtca gospe Sandi JUrin za sodelovanje.

Vilinski pozdrav vsem skupaj - NAMAARIE .