Ključ Ljubezni in podružnica Ljubno - 4.4.2018

Lepo pozdravljeni z roko v roki Ključa Ljubezni in projekta OBČUTI SVOBODO VODE.

Že kar nekaj časa me ni bilo v podružnici Ljubno. Letos, v začetku aprila, pa smo se ponovno srečali - okoli štirideset otrok, učiteljice in gospa Urša Oblak iz podjetja Dominvest.

Bilo je prikupno srečanje v medsebojni naklonjenosti.

V nadaljevanju prilagam misli otrok, učiteljice Metke in gospe Urše Oblak:

Občutila sem SREČO in VESELJE. Zelo mi je bilo všeč. TINKARA

Všeč mi je bilo gledanje filma in vilinski ključ. MATEVŽ

Naučil sem se, da ne zafrkavam drugačnih otrok.

Najbolj sem si zapomnil zadnjega fanta Nina in vesel sem, da lahko živim normalno življenje. ALJAŽ

Zapomnil sem se, da ko se peljem s kolesom, moram nositi čelado. ŽIGA

Da vile živijo na zvezdi. ČRT

Naučila sem se kako pomembna je ljubezen. NEŽA

Ko sem videl Ninota kako je vozil avto. Takrat sem bil vesel. MARK

Da so vsi ljudje enakovredni. EMA

Všeč mi je, kako vile pomagajo drugačnim. JAKOB

Najboljše mi je bilo pri tej uri, da smo gledali te filme. 

Všeč mi je bila ljubezen do vseh. Na duši mi je najbolj ležala harmonija. ELA

Najbolj si bom zapomnila, da je treba pomagati drugim in, da nismo vsi enaki.

Zelo rada pridem na taka "predavanja". Vrednote so v življenju pomembne, saj nam naredijo lepo življenje. Da pa se otroci v odraščanju preko filma in predavanj soočijo z drugačnostjo posameznikov, pa se mi zdi zelo dobrodošlo, saj se naučijo kako postopati, ko srečaš tako osebo, hkrati pa tudi, kako pogumno se le te osebe znajdejo v svojem življenju. Imela sem se lepo, marsikaj naučila in marsikaj spoznala. URŠA OBLAK - Dominvest d.o.o.

Pretreslive, a vendar prelepe zgodbe, ki morajo biti videne in slišane ... Kako ravnati, občutiti pokazati odnos, čustva do drugačnih,pa se učimo tudi z vami. Hvala. METKA - učitelji

Ko sem videl Ninota v filmu sem občutil srečo MAJ

Naučila sem se, da je lepo, da smo prijazni do drugih. ZALA 

 

Sponzor predstavitve projekta KLJUČ LJUBEZNI ZA BOLJŠI SVET je bilo podjetje DOMINVEST D.O.O.

Šoli in otrokom je bilo v imenu podjetja izročenih sedem knjig Najlepše vilinske pravljice. Gospodu Potočniku en velik HVALA. Gospe Urši Oblak hvala za udeležbo.

HVALA vodji šole, gospe Metki in vsem prisotnim učiteljicam ter otrokom za prijazen sprejem in sodelovanje.

Projekt Občuti svobodo vode , ki sem ga za popestritev vključila v program, je 80% financiran  iz strani programa ERASMUS +, tako, da je bilo v okviru tega šoli in otrokom podarjenih pet knjig Občuti svobodo vode.

Vilinski pozdrav vsem skupaj - NAMAARIE .