Leto 2013 - knjiga o drugačnih otrocih - Vilinski ključ in URI SOČA

Leto 2013 je v celoti namenjeno projektu - knjigi o drugačnih otrocih.

V nastajanju je čudovita knjiga polna ljubezni, sprejemanja in ozaveščanja o drugačnosti s katero se srečujemo v naši družbi.

Na začetku poti na Vilinskem ključa, ni bil moj namen pomagati le drugačnim otrokom ampak tudi otrokom socialno ogroženih družin.
V toku mojega dela za dober namen, pa mi je Življenje prineslo na pot le otroke s posebnimi potrebami.
Prišla je zgodba za zgodbo. Spoznala sem kar nekaj družin z drugačnimi otroci. Podoživljala sem njihovo stisko, ponekod strah družbenega nesprejemanja in obenem začutila njihovo brezpogojno ljubezen. 

Vse v življenju se dogaja z namenom ...
... in kmalu spoznamo, da se za vsakim naključjem življenja, skriva določen načrt, ki nam je dan, da ga izpolnimo.

Dragi starši, dragi otroci, naj Vas v letu 2013 spremljajo naslednje čudovite misli:

 Ljubezen gradi trde mostove in nam omogoča, da se razvijamo in duhovno rastemo, a če jo hočemo zares izkusiti, se moramo najprej naučiti ljubiti." (Dr. Charles Lever)

"Kaj je ljubezen? Poglej vrtnico! Ali je možno, da bi vrtnica rekla: Svoj vonj bom podarila dobrim ljudem, odrekla pa ga hudobnim?" In ali si lahko misliš, da bi svetilka odrekla svoje žarke hudobnemu človeku, ki skuša hoditi v njenih svetlobi?" (Anthony de Mello)

»Drevo obrodi tisoče semen. Toda le iz nekaterih bodo vzklila nova drevesa. So ta bolj pomembna od tistih, ki se spremenijo v rodovitno zemljo in omogočajo nekaterim, da vzklijejo in zrastejo v drevo?
Če ta druga semena ne bi umrla in postala plodna zemlja, tudi ona druga ne bi zrasla v drevo.
Vse je pomembno, le smisel je potrebno odkriti." (Jože Urbanija)